Luftdon > Undertak > HALO takspridaren
 

HALO takspridaren

Superstiliga moderna spridare. HALO är en i samarbete med arkitekterna utvecklad spridare för tilluft i nedsänkta tak.

Tidlös, tydlig och kantig till sin form, HALO för installation i undertak bildar ett vågrätt spridande spridningsmönster. Anordningen är lämplig för stora luftmängder och har omfattande anpassning till objekt av olika typer.

Spridaren bildar en stilig och harmonisk helhet tillsammans med undertaket. HALO fulländar rummets allmänna uttryck. Anordningens teknik eller fäste syns inte och tack vare den smarta utformningen verkar dess ansiktsform sväva i takytan.

För luftspridning av hög kvalitet

Takspridarens funktionella konstruktion möjliggör ett brett spridningsmönster och dragfri ventilation. Riktningen på HALOs spridningsmönster kan lätt och pålitligt riktas i en, två, tre eller fyra riktningar.

HALO används lämpligen tillsammans med FLO-anslutningsboxen.  Den noggranna och exakta SlideFix-regleringen är både lätt att använda och möjliggör noggrann dimensionering av hela ventilationssystemet. Tack vare SlideFix-regleringsmekanismen får man en precision av mätnoggrannhetsklass 1.

För varierande installationer

HALO passar till 600 x 600 mm undertak, men urvalet har också en modell för infälld installation.

HALO passar även för frånluft. Även då kan FLO-anslutningsboxen användas.

Egenskaper:

  • Till vågrät blåsning
  • Blåsmönstret kan riktas i en, två, tre eller fyra riktningar
  • Fås till 600 x 600 stora undertak


Produktmärkning

HALO-
X
-
125
-
600
1
2

3

4

1 = HALO för tilluft, HALOi för frånluft
2 = HALO-X
3 = Kanalstorlek 125-315 mm
4 = med monteringsplatta 600x600 mm  

HALO-125 = HALO för tilluft, för infälld installation

Snabbval

Tilluft


Frånluft

Måttinformation

HALO


HALO-X

Dimensionering

 Diagrammen är inte avsedda för justering.

HALO

Takdiffusor utan anslutningslåda,
i fyra riktningar.


Dimensionering HALO + FLO Tilluft

 Diagrammen är inte avsedda för justering.

HALO-100 + FLO-100-100HALO-125 + FLO-100-125 HALO-125 + FLO-125-125 HALO-160 + FLO-100-160 HALO-160 + FLO-125-160HALO-160 + FLO-160-160 HALO-200 + FLO-125-200 HALO-200 + FLO-160-200 HALO-200 + FLO-200-200 HALO-250 + FLO-160-250HALO-250 + FLO-200-250HALO-250 + FLO-250-250 HALO-315 + FLO-200-315 HALO-315 + FLO-250-315HALO-315 + FLO-315-315


Dimensionering HALO + FLO Frånluft

Diagrammen är inte avsedda för justering.

HALO-100 + FLO-100-100 HALO-125 + FLO-100-125 HALO-125 + FLO-125-125 HALO-160 + FLO-100-160 HALO-160 + FLO-125-160HALO-160 + FLO-160-160 HALO-200 + FLO-125-200HALO-200 + FLO-160-200 HALO-200 + FLO-200-200 HALO-250 + FLO-160-250 HALO-250 + FLO-200-250 HALO-250 + FLO-250-250 HALO-315 + FLO-200-315 HALO-315 + FLO-250-315 HALO-315 + FLO-315-315 


Spridningsmönster och kastlängd 

Spridningsmönster


Kastlängd

i 4 riktningar

Kastlängdsvärden anges för isotermisk tilluft.
Utblåsning i fyra riktningar, installerad i vägg, utan anslutningslåda.

Omvandlingsfaktorer

Blåsriktning              Kastlängd L0,2             Ljudnivå dB(A)


Takdonets utseende inverkar inte på prestandan. 
Blåsmönstret kan riktas i en, två, tre eller fyra riktningar.

Vi rekommenderar att en FLO anslutningslåda används.