Luftdon > Tilluftsdon > VIVA-F
 

VIVA-F

De strömlinjeformade och moderna VIVA-spridarna för montering på vägg har designats för exklusivt slutresultat. De flexibla anordningarna är till sina tekniska egenskaper oslagbara och passar både för tilluft och frånluft.


DESIGNEN FÖRST!

Tidlösa och stilfulla spridaree passar både för tilluft och frånluft. Inmurningsformen för lätt installation av infällda VIVA-F lämnar väggytan jämn och garanterar ett finslipat slutresultat.

Breda luftvolymer och ett spridningsmönster som kan riktas

Spridarna passar väldigt mångsidigt olika användningar, eftersom de har bred luftvolymer. Det breda regleringsområdet lättar även balanseringen av ventilationssystemet. Mätnoggrannhetklass 1 garanterar att regleringspositionen inte ändras vid underhåll eller installation och att luftmängden kan dimensioneras optimalt.

Det perfekt riktningsbara spridningsmönstret ger flexibilitet och valfrihet under anordningens hela produktcykel. Vid behov kan spridningsmönstret återriktas enligt situationen till exempel mot vistelsezonen, även om nedbrytaren installerats i ett rumshörn.

VIVAs luftkast ökar inte fastän man ändrade på anordningens justeringsposition.

Smarta lösningar ger mångsidig användning

VIVA kan anslutas endera baktill eller från sidan till kanalenoch då kan kanaliseringen genomföras på många olika sätt. Till exempel begränsar kanaliseringens begränsade möjligheter inte användningen av spjälverk i saneringsobjekt.
VIVA passar även bra för kall luft. Med hjälp av VIVA kan man alltså kyla av lokaler under till exempel heta somrar
Faserna av installation, service och reglering ger voluminös tidsbesparingdå VIVAs spridningsdel är lätt att öppna. Tillgängligheten underlättar också servicen och användningen av produkten under hela produktcykeln.


VIVA-S väggspridare för ytmontering


VIVA-F spridare för infälld montering

 


 

Färgalternativ

 
            standardfärgen

Produktmärkning

VIVA-
S
-
1-
100
1
2

3

4

1 = VIVA tilluftsdon, VIVAi frånluftsdon
2 = Installation: På yta (S), Integrerad (F)
3 = Med anslutning på sida (1), baktill (2)
4 = Kanaldiameter 100- 200 mm

Snabbval

 Luftvolymerna är desamma för VIVA-S och VIVA-F.

Tillluft


Frånluft

Måttinformation


Spridningsmönster och kastlängd

Enheten full-öppnad, 300 mm från taket.

 

Munstyckena riktning


Alternativa spridningsmönsterna och munstyckenas hållning
Kastlängd

Dimensionering - Frånluft

Diagrammen är inte avsädda för justering.

VIVA 100

VIVA 125

VIVA 160

VIVA 200

Dimensionering - Tilluft

Diagrammen är inte avsedda för justering.

VIVA 100

VIVA 125

VIVA 160

VIVA 200Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd