Luftdon > Undertak > HALO-X tilluftspridaren
 

HALO-X tilluftspridaren

HALO-X är en tilluftsspridare till nedsänkta takmed en framskiva för val helt enligt takytan.Produktserien ger en harmonisk visuell helhet med det övriga undertaket, då takspridarens synliga yta kan väljas i samma material.

HALO-X för installation i undertak bildar ett spridningsmönster i vågrät riktning. Spridaren passar såväl små och stora luftmängder som ett mycket brett sortiment av olika objekt.

Tillsammans med undertaket bildar spridaren en exceptionellt stilig och hel helhet. HALO-X lämnar utrymmets allmänna intryck finslipat. Den unika takspridarens mekanism för fäste gör monteringen nästan osynlig.

Tack vare den uppfinningsrika strukturen kan HALO-X endera fas- eller avtonas via takytan. Då kan till exempel akustikskivor användas. Anordningen erbjuder mångsidiga möjligheter för inredare att designa ett rum även med ventilationsanordningar.

För luftspridning av hög kvalitet

Takspridarens funktionella konstruktion möjliggör ett brett spridningsmönster och dragfri ventilation. Riktningen på HALO-X spridningsmönster kan lätt och pålitligt riktas i en, två, tre eller fyra riktningar.

HALO-X används lämpligen tillsammans med FLO-anslutningsboxen.  Den noggranna och exakta SlideFix-regleringen är både lätt att använda och möjliggör noggrann dimensionering av hela ventilationssystemet. Tack vare SlideFix-regleringsmekanismen får man en precision av mätnoggrannhetsklass 1.

Flexibla installationsmöjligheter

HALO passar till 600 x 600 mm undertak, men urvalet har också en modell för infälld installation.

HALO-X passar även för frånluft. Även då kan FLO-anslutningsboxen användas.

Egenskaper:

  • Skräddarsydd framskiva ger ett finslipat utseende
  • Till vågrät blåsning
  • Blåsmönstret kan riktas i en, två, tre eller fyra riktningar.
  • Till 600 x 600 stora undertak

Produktmärkning

HALO-
X
-
125
-
600
1
2

3

4

1 = HALO för tilluft, HALOi för frånluft
2 = HALO-X
3 = kanalstorlek 125-315 mm
4 = med monteringsplatta 600x600 mm  

HALO-125 = HALO för tilluft, för infälld installation

Snabbval

Tilluft

Frånluft

Måttinformation

Dimensionering

 Diagrammen är inte avsedda för justering.

HALO

Takdiffusor utan anslutningslåda,
i fyra riktningar


Dimensionering HALO-X + FLO Tilluft

Diagrammen är inte avsedda för justering.

HALO-125 + FLO-100-125


HALO-125 + FLO-125-125 HALO-160 + FLO-100-160 HALO-160 + FLO-125-160 HALO-160 + FLO-160-160HALO-200 + FLO-125-200 HALO-200 + FLO-160-200 HALO-200 + FLO-200-200 HALO-250 + FLO-160-250HALO-250 + FLO-200-250HALO-250 + FLO-250-250 HALO-315 + FLO-200-315 HALO-315 + FLO-250-315 HALO-315 + FLO-315-315 


Dimensionering HALO-X + FLO Frånluft

Diagrammen är inte avsedda för justering.

HALO-X-125 + FLO-100-125 HALO-X-125 + FLO-125-125 HALO-X-160 + FLO-100-160 HALO-X-160 + FLO-125-160 HALO-X-160 + FLO-160-160 HALO-X-200 + FLO-125-200HALO-X-200 + FLO-160-200 HALO-X-200 + FLO-200-200HALO-X-250 + FLO-160-250 HALO-X-250 + FLO-200-250 HALO-X-250 + FLO-250-250 HALO-X-315 + FLO-200-315 HALO-X-315 + FLO-250-315 HALO-X-315 + FLO-315-315 


Spridningsmönster och kastlängd 

Spridningsmönster

Kastlängd

i 4 riktningar

Kastlängdsvärden anges för isotermisk tilluft.

Utblåsning i fyra riktningar, installerad i vägg, utan anslutningslåda.


Omvandlingsfaktorer

Blåsriktning                       Kastlångd L0,2                     Ljudnivå dB(A)


Takdonets utseende inverkar inte på prestandan. 

Blåsmönstret kan riktas i en, två, tre eller fyra riktningar.

Vi rekommenderar att en FLO anslutningslåda används.