FÖRNYADE CleanMaster®

Den nya generationens ventilationslösning för storkök.

Marknadens mest avancerade rengöringssystem i fyra steg

I CleanMaster®-kåpor och -ventilationstak används en avancerad rengöringsteknologi i fyra steg vid rengöringen av frånluften som flödar genom kåpan.


 

1) Mekanisk rengöring


2) Vakuum UV


3) UVC


4) Ozon
Orenheterna i frånluften omvandlas effektivt till oskadliga föreningar, såsom vattenånga och koldioxid. Tack vare detta samlas inte orenheterna i kanalsystemet och då minskar rengöringskostnaderna och förbättras brandsäkerheten.


Banbrytande Plug and Play-teknologi

De förnyade CleanMaster®-kåporna är utrustade med en styrenhet som har integrerats i kåpan med hjälp av Plug and Play-teknologi. Det behövs inte längre någon separat styrenhet, och det går betydligt snabbare än tidigare att börja använda anordningen.

Kåpan är enkel och säker att använda tack vare sin användarvänliga bildskärm.

Med hjälp av Digital Flow Meteringvisas även anordningens luftflöde på bildskärmen och den kan även utnyttjas i fastighetsautomationen.


Enkel att hålla ren

De förnyade CleanMaster®-anordningarna har EasyCare-tilluftsgaller, som är enkla att ta loss och tål maskindisk. Gallren har även jämna ytor utan trånga öppningar och är enkla att torka av. 

Tilluftsgallren och fettseparatorerna tål givetvis maskindisk.

Den innovativa AirBoost-teknologin hindrar värme och smuts från köksapparaterna att sprida sig till arbetsområdet.Säker att använda

Säkerheten var en av de drivande faktorerna i utvecklingen av CleanMaster®-kåporna. Det dubbla säkerhetssystemet garanterar säker användning.
Anordningens inbyggda tryckdifferensgivare och dess mekaniska lås SlideSafe garanterar att Climecons kåpor alltid är säkra att använda.


Brandsäkerhet med ANSUL-system


Samtliga kåpor som Climecon tillverkar är kompatibla med släcksystemet ANSUL. Det är möjligt att förinstallera systemet redan på fabriken, vilket minskar installationskostnaderna och gör idrifttagningen snabbare. 


OptiLumo – en mycket avancerad belysningslösning

OptiLumo belysningsarmaturer lämpar sig perfekt för storkök och är planerade så att de uppfyller även de strängaste kraven på belysning i avancerade storkök. 

Dessa LED-lampor har finslipats till perfektion och ger en stilig finish åt CleanMaster®-kåporna. De långlivade lamporna tar mindre plats än tidigare utan att effektiviteten bli lidande.

Ljusfördelningen, som har utvecklats genom lampornas optik, minskar bländningen avsevärt och ger utmärkt arbetsbelysning vid arbetsplatsen. Lampornas färgtemperatur är idealisk för köksarbete.

CleanMaster®-teknologi

Med hjälp av CleanMaster®-teknologin kan effektiva värmeåtervinningssystem användas i kåporna, vilket bidrar till att göra fastigheterna miljövänligare. När den stora värmelast som uppstår vid matlagning i storkök kan tas tillvara förbättras fastighetens energieffektivitet, vilket i sin tur medför betydande besparingar i fastighetens kostnader. 

CleanMaster®-teknologin finns tillgänglig till Climecons ventilationstak och kåpor. Climecons produkter för storkök har planerats för att uppfylla de högsta kraven när det gäller användarvänlighet, hygien och energieffektivitet till såväl lands som sjöss. Teknologin möjliggör långa perioder av matlagning utan avbrott för rengöring. 

Läs mer här

Vill du veta mer?

Lämna din e-postadress nedan så kontaktar vi dig.