Äänitaso

Äänitaso nousee, mikäli suojaetäisyys
on alle 3xØd:
- käyrän jälkeen +4 dB (A)
- t-haaran jälkeen +8 dB (A)