Mikä on CleanMaster®?

Huuvien ja ilmastointikattojen mekaaniset rasvanerottimet pystyvät erottamaan suuren osan paistoprosessissa syntyvästä rasvasta. Osa rasvasta kulkeutuu silti erottimien läpi poistoilmakanavistoon. CleanMaster®-puhdistusteknologia estää erottimien läpi pääsevän rasvan kulkeutumisen kanavistoon.

   

Merkittäviä etuja

 • Hygieniatason parantuminen
  > terveellinen ja turvallinen työympäristö
 • Rasvakammiot ja kanavistot pysyvät puhtaina
  > pienemmät puhdistus- ja nuohouskustannukset
 • Mahdollistaa lämmöntalteenoton
  > parantunut energiatehokkuus
 • Neutralisoi hajuhaittoja
  > vähemmän ympäristöhaittoja
 • Vähemmän epäpuhtauksia kanavistoon
  > parantunut paloturvallisuus
 • Integroitu ohjausyksikkö
  > helppo suunnittelu ja nopea asennus
 


CleanMaster®- vai StandardPlus?