OTSO-U jäteilmakatos

Jäteilmakatos OTSO-U täyttää vaatimusten mukaiset ulospuhallusnopeudet matalasta painehäviötasosta huolimatta.

OTSO-U:ssa toteutuu myös vaatimus
jäteilman ulospuhalluksen suuntaamiseksi pelkästään ylöspäin.

Katokset on suunniteltu niin, että veden erotusaste on 100% standardin
EN 13030:2001/1 mukaisesti. Suosittelemme kuitenkin aina, että jäteilmakatosten läpi virtaa vähintään minimi-ilmavirta, sillä poikkeuksellisen kova vesisade, lumipyry tai kova tuuli voivat edesauttaa kosteuden kulkeutumisen kanavistoon. Tämä on syytä huomioida myös kanavistoja suunniteltaessa.