Äänitason nousu

Äänitaso nousee, mikäli suojaetäisyys on alle 3x Ød:
  • käyrän jälkeen max  +1 dB (A)
  • t-haaran jälkeen  +8 dB (A)