Äänitason nousu

Äänitaso nousee, mikäli suojaetäisyys on alle 3x Ød:

  • käyrän jälkeen  +4 dB (A)
  • t-haaran jälkeen  +8 dB (A)