Hajotuskuviot ja heittopituudet

NOX hajotuskuvio

Suuttimet suunnattu keskelle


NOX vaihtoehtoiset hajotuskuviot

Suuttimet pyörreasennossa

 Sivulle käännetty hajotuskuvio

  

Heittopituudet

Δt 0°C astetta

Δt +5°C astetta