Mittatiedot

ROL mittatiedot  +  ROL-0  +  ROL-S


Tilauksesta ROL voidaan tehdä myös 4-moduulisena, jolloin ko’oissa Ø125-400 pituus on 6015 mm ja koossa Ø500 5715 mm.

HUOM! Tuloilma-alue (reikämäärä) pysyy vakiona pituudesta riippumatta. Tällöin painehäviötä ei pienennetä tai virtausnopeuksia kasvateta pituuden kasvaessa, mikä puolestaan parantaa mittausta ja säätöä sekä varmistaa hallitun hajotuskuvion koko pituudelta.