TUPA

TUPA on yhdistelmätuote, jossa raitisilman sisäänotto ja ulospuhallusilma löytyvät siististi yhdestä paketista.

Viimeistelty design-tuote sopii kaupunkikuvaan

Kyseessä on täysin poikkeuksellinen tuote, koska sen asennus tapahtuu seinärakenteeseen upotettuna. Näin ollen tuote ei tule ulos seinärakenteesta ja toteutus on tyylikäs ja huomaamaton. TUPA on suunniteltu yhteistyössä alan johtavien toimijoiden kanssa  lähinnä asuinhuoneistojen ilmanvaihdon toteutukseen.
TUPA on kehitetty niin että se soveltuu mahdollisimman moneen taloon, tyylistä tinkimättä. Laitteen muotoilu on linjakas, särmikäs ja virtaviivainen.

Ei lunta TUPAan!

TUPAssa sisäänotettava ulkoilma kulkeutuu läpi luomisuojarakenteesta, näin lunta tai sadevettä ei mitatusti pääse kanavistoon millään ilmamäärällä. Ulospuhallussuuttimessa on ilmavirran nopeutta kasvattava rakenne sekä suojaverkko.

TUPA:n rakenne ja jäteilman suuri ulospuhallusnopeus estävät raitisilman ja jäteilman sekoittumisen.

TUPAn pintakäsittely täyttää ankariakin ilmasto-olosuhteita hyvin kestävän C4 ilmastorasitusluokan

Maali säilyttää värisävynsä tietyn kansainvälisesti määritellyn ja hyväksytyn luokituksen mukaan useita kymmeniä vuosia.

TUPA on saatavissa määritellyssä RAL-värikartan värisävyssä. Vakioväri on teräksenharmaa RAL 9023+9007.

Saatavissa sekä oikean- (R) että vasemmanpuoleisella (L) ulospuhallussuuttimella. Raitisilman sisäänoton kanavakoko on vakiona Ø160.

Ominaisuudet:

  • Uppoasenteinen yhdistelmätuote raitisilman sisäänottoon ja jäteilman ulospuhallukseen
  • Saatavissa sekä oikean- (R) että vasemmanpuoleisella (L) ulospuhallusuuttimella
  • TUPAi on sama tuote eristettynä. T-mallit soveltuvat pienemmille ilmamäärille
  • C4 ilmastorasitusluokan pintakäsittely ISO12944-6
  • Ilmamäärä tulo- ja poistoilmalle 16 – 80 l/s
  • Vedenerotusasteluokka A SFS-EN13030:2001 mukaan


Pitkä ja kapea hajotuskuvio estää ilman sekoittumisen

Pikavalinta

TUPA-pikavalinta

Tuotemerkintä

TUPA-mallisto

TUPA-R 125/160
TUPA-L 125/160
TUPA-R 125T/160
TUPA-L 125T/160

Eristetty TUPAi-malli

TUPA-R 125/160-i
TUPA-L 125/160-i
TUPA-R 125T/160-i
TUPA-L 125T/160-i


Huippuluokan vedenerotuskyky

qv Ilmavirta, dm³/s
v Kanavanopeus (ø160 mm)
qro Päätelaitteeseen kohdistuva sadevesivirta
qd Päätelaitteen läpäissyt sadevesivirta
qdo Päätelaitteen läpäissyt sadevesivirta
E Sadeveden erotusaste, %

Ilmavirta   Sadevesivirrat  
   Toimivuus 
qvv qro qd qdo ELuokitus
dm3/sm/s(l/h)/m2
 l/h(l/h)/m2
 % 
00
75
0.000
0.00
100.0
A
0.80.875 0.000 0.00 100.0 A
42.22.175 0.000 0.00 100.0 A
61.23.075 0.000 0.00 100.0 A
80.44.075 0.000 0.00 100.0 A


Mittatiedot TUPA (ilman eristettä)

Kuvassa TUPA-R 125/160.

Mittatiedot TUPA, ilman eristettä

Mittatiedot TUPAi (eristetty)

TUPA eristetty malli mittakuvat

Raitisilman kokonaispainehäviö

TUPA raitisilman kokonaispainehäviö

Mitoitus

Laitteen eristys ei vaikuta sen toiminta-arvoihin. Samat käyrästöt pätevät myös i-malleille.

Käyrästöjä ei ole tarkoitettu säätöön.

TUPA puhallusnopeus

TUPA puhallusnopeus

TUPA ulospuhallus

TUPA ulospuhalluksen puhallusnopeustaulukko