MyAir-venttiili

MyAir on älykäs ilmanvaihtojärjestelmä, koneellisella poistoilmanvaihdolla varustettuihin kerrostaloihin. Se tasaa paine-eron kerrosten välillä automaattisesti sekä uudis- että saneerauskohteissa.

Järjestelmän poistoilmaventtiilit on varustettu teknologialla, joka mittaa ilmasta:

  • painetta (Pa)
  • venttiilien ilmamääriä (l/s)
  • huoneilman lämpötilaa (°C)
  • huoneilman kosteutta (RH %)
  • absoluuttista kosteutta (g H2O/ kg ki)

Tarpeenmukainen ilmanvaihto

MyAir-järjestelmään kuuluvat savunrajoittimina hyväksytyt poistoilmaventtiilit, paine-eroanturit ja keskusyksikkö. Venttiilit ja anturit lähettävät mittaustietoa järjestelmän keskusyksikköön turvallisen LoRaWAN-yhteyden avulla, joka tasapainottaa ilmanvaihdon huoneistokohtaisesti mittaustiedon perusteella. Data kerätään pilvipalveluun, josta se on saatavilla monpuolisen käyttöliittymän avulla.

Dynaamisen järjestelmän avulla pystytään ottamaan huomioon esimerkiksi muuttuvien sääolojen ja vuodenaikojen vaikutus koko kerrostalon ilmanvaihtoon venttiilien staattisen, kertaluontoisen säädön sijaan.

Turvallinen ja terveellinen sisäilmasto sekä terve kiinteistö

Kun ilmanvaihto on reaktiivista ja hallittua. Kun ilmanvaihto on hallittu, ei korvausilmaa  oteta rakenteiden kautta, eikä hengitysilmaan kantaudu rakenteista peräisin olevia haitallisia yhdisteitä, kuten radonia.

Pikavalinta

Mittatiedot

Mitoitus

Käyrästöjä ei ole tarkoitettu säätöön.

MyAir-poistoilmaventtiili 100

MyAir-poistoilmaventtiili 125

MyAir-venttiilien tekniset ominaisuudet

Prosessori ja muisti     ARM Cortex-M4, 256k FLASH, 64k RAM
Radio     LoRa
Radiotaajuus     Lora (868)
Radio-lähetys max.teho     14dBm
Virtalähde     4xAA Cell 1,5V
Virrankulutus     Minimi 15 uA
Maksimi 200 mA
IP-luokka     44
Liitännät     -

MyAir-venttiilien mittaukset

Lämpötila, alue     0 to +60 °C
Lämpötila, resoluutio     0,1 C
Lämpötila, tarkkuus     ±0.5°C, 15 to +40 °C

Kosteus, alue     0 to 100% rH
Kosteus, resoluutio     0,1 % rH
Kosteus, tarkkuus     ±3.5% rH, 20 to 80% rH; ±5% rH, 0 to 100% rH

Staattinen paine, alue     260-1260 hPa
Staattinen paine, resoluutio     0,1 hPa
Paine-ero, alue     -50 to +1000 Pa
Paine-ero, resoluutio     0,1 Pa

Paine-eroanturit

MyAir-paine-eroanturit mittaavat paine-eroa rakennusvaipan yli. Niitä sijoitetaan kerrostalon ylimpään ja alimpaan kerrokseen sekä korkeissa, yli 6-kerroksisissa taloissa keskikerroksiin.


Mittakuva