Tuotteet > Katokset > KONTIO
 

KONTIO

Climeconin ilmanvaihtokatoksissa on kiinnitetty erityistä huomiota tyylikkääseen ulkonäköön, korkeaan erotusasteeseen, tukevaan rakenteeseen ja alhaisiin painehäviöihin.

KONTIO jäteilma- ja raitisilmakatokset on suunniteltu skandinaaviseen arkkitehtuuriin ja Pohjoismaisiin olosuhteisiin. Yhdessä OTSO-katosten kanssa ne muodostavat tyyliltään yhtenäisen ja tyylikkään kokonaisuuden. KONTIOissa liitostapa on suorakaiteen muotoinen ja käytettävät ilmamäärät ovat OTSO-katoksia suurempia.

KONTIO-katokset ovat malliltaan suorakaiteen muotoisia. Katoksen keskellä kulkee ura, joka tukevoittaa ulkovaippaa. Rakenne tekee niistä poikkeuksellisen tukevia. Rakennekorkeudet ovat KONTIOissa erittäin matalia, mikä taas pienentää tuulikuormia ja parantaa ulkonäköä. Katosten keskellä vaakatasossa kulkeva ura saa aikaan visuaalisen katkoksen muuten yhtenevässä rakenteessa. Tämä saa katokset näyttämään entistä matalammilta.

Climeconin ilmanvaihtokatosten pintakäsittely täyttää ankariakin ilmasto-olosuhteita hyvin kestävän C4 ilmastorasitusluokan.

Tuotemerkintä

KONTIO
-
U
-
630
-
ZN
-
S
-
Ma
-
KL60
-
L
1

2

3

4

5

6

7

8

1. Climeconin katostyyppi

2. Ilmavirran suunta: U = Jäteilmakatos S = Raitisilmakatos
3. Liitoskoko
4. Valmistusmateriaali: ZN = sinkitetty teräs RST = ruostumaton teräslevy HST = haponkestävä teräslevy
AL = alumiini CU = kuparilevy NG = Nordic Green -kuparilevy NB = Nordic Brown -kuparilevy
CO = Corten-teräs
5. Liitostapa: S = Sadepeltiliitos L = Laippaliitos IT = Listaliitos (vain koissa 800x400 ja 800x300)
6. Maalaus. Huom! Tilattaessa maalaus, tulee haluttu värisävy ja maalipinnan paksuus ilmoittaa tilauksen yhteydessä.

7. Kattoläpivienti: KL30 = Paloluokka EI30 KL60 = Paloluokka EI60 KL120 = Paloluokka EI120
Huom! Kattoläpiviennin yläpään liitos on automaattisesti samankokoinen ja -mallinen kuin katoksen liitos. Alapään liitos valitaan erikseen
8. Kattoläpiviennin alapuolinen liitostapa: L = Laippaliitos S = Sisäliitin IT = Listaliitos

Huom! Katosmallin määrittelyyn tarvitaan minimissään viiden ensimmäisen kohdan tiedot.

Suositellut ilmavirta-alueet

Suositellut ilmavirta-alueet KONTIO-U

Ulospuhallusnopeus min 4 m/s ja max 14 m/s

Painehäviö alle 100 Pa.

Suositellut ilmavirta-alueet KONTIO-S

Max painehäviö 40 Pa

Otsapintanopeus max 2 m/s

Kanavanopeus min 2 m/s ja max 5 m/s.

Mittatiedot

Mittatiedot KONTIO-U


 

Mittatiedot KONTIO-S


Vakiosadepeltien mitat

Vakiosadepellit on suunniteltu kattoläpiviennin kanssa yhteensopiviksi. Kattoläpiviennin ulkomittojen lisäksi on kattoläpivientiä suojaavalle rakenteelle on jätetty joka sivulle 25 mm tilaa. Tilauksesta sadepeltejä voidaan tehdä myös muihin kokoihin.


KONTIO-U jäteilmakatos

Jäteilmakatos KONTIO-U täyttää vaatimusten mukaiset ulospuhallusnopeudet matalasta painehäviötasosta huolimatta.

KONTIO-U:ssa toteutuu myös vaatimus
jäteilman ulospuhalluksen suuntaamiseksi pelkästään ylöspäin.

Katokset on suunniteltu niin, että veden erotusaste on 100% standardin
EN 13030:2001/1 mukaisesti. Suosittelemme aina, että jäteilmakatosten läpi virtaa vähintään minimi-ilmavirta, sillä poikkeuksellisen kova vesisade, lumipyry tai kova tuuli voivat edesauttaa kosteuden kulkeutumisen kanavistoon. Tämä on syytä huomioida myös kanavistoja suunniteltaessa.


KONTIO-S raitisilmakatos

 
Raitisilmakatos KONTIO-S on suunniteltu niin, että ilma otetaan sisään katoksen sivuilta ja alhaalta.

Virtausnopeudet katoksen ulkovaipan jälkeen ovat erittäin alhaisia. Tällä saadaan aikaiseksi 100% erotusaste ja sillä myös estetään tehokkaasti lumen kulkeutuminen
katoksen sisään.Liitostavat

Sadepeltiliitoksen liitostapa:

Sadepelti tehdään tehtaalla mittojen mukaan piipun päälle sopivaksi. Tämän liitostavan etuna on varma tiiveys kosteusvaurioita vastaan, koska kaikki liitossaumat itse katoksen ja sadepellin välillä ovat tehdastekoisia. Climecon suosittelee sadepeltiliitosta sen tiiveyden takia.

1. Sadepelti 2. Katoksen liitostavan mukainen kattoläpiviennin liitos

Laippaliitoksen liitostapa:

Toimitukseen kuuluvat sekä katoksessa oleva laippa että vastalaippa.

1. Laippa 2. Katoksen liitostavan mukainen kattoläpiviennin liitos

Listaliitoksen liitostapa:

1. Laippa 2. Katoksen liitostavan mukainen kattoläpiviennin liitos

Huom! Listaliitos saatavilla ainoastaan koissa 800x400 ja 800x300.

Liitos kattoläpiviennillä

Kattoläpivienti on tehtaalla sääolosuhteilta suojassa valmistettu ja aina kyseiseen liitostapaan suunniteltu. Kattoläpivienti on saatavissa kaikkiin kolmeen KONTIO:n liitostapaan. Läpiviennin paloluokaksi voidaan valita EI30, EI60 tai EI120. Paloeristemateriaalina käytämme PAROC Hvac Fire Slab -eristettä. Eristepaksuus on kaikissa paloluokissa aina 60 mm.

Kattoläpivienti kiinnitetään toimituksessa mukana tulevilla L-listoilla (80x80x1,5) kantavaan kattorakenteeseen. Kattoläpiviennin yläpinnan etäisyys kattopinnasta tulee olla D2:n mukainen. Kattoläpivienti on valmistettu sinkitystä teräksestä. Kattoläpiviennin yläpään liitos on aina katoksen mukainen. Alapuolinen liitostapa voidaan valita tuotemerkintävalikon mukaisesti.

Liitostapojen asennusperiaatteet

Ulospuhalluskäyrät

URHO+KONTIO 300×800–1000×1800


Mitoitus

Mitoitus KONTIO-U


Mitoitus KONTIO-S

    KONTIO-U Jäteilmakatos

   KONTIO-S Raitisilmakatos