Tuotteet > Katokset > SISU
 

SISU

Climeconin ilmanvaihtokatoksissa on kiinnitetty erityistä huomiota tyylikkääseen ulkonäköön, korkeaan erotusasteeseen, tukevaan rakenteeseen ja alhaisiin painehäviöihin.

SISU jäteilma- ja raitisilmakatokset on suunniteltu skandinaaviseen arkkitehtuuriin ja pohjoismaisiin olosuhteisiin. Yhdessä URHO-katosten kanssa ne muodostavat tyyliltään yhtenäisen ja tyylikkään kokonaisuuden.

SISU-katokset ovat malliltaan 8-kulmaisia ja rakenteeltaan poikkeuksellisen tukevia. SISUn tyylikäs ja matala rakenne pitää myös tuulikuormat pieninä.

Climeconin ilmanvaihtokatosten sekä lumi- ja sadesuojien pintakäsittely täyttää ankariakin ilmasto-olosuhteita hyvin kestävän C4 ilmastorasitusluokan.

Tuotemerkintä

SISU
-
U
-
630
-
ZN
-
S
-
Ma
-
KL60
-
L
1

2

3

4

5

6

7

8

1 = Climeconin katostyyppi

2 = Ilmavirran suunta: U = Jäteilmakatos S = Raitisilmakatos
3 = Liitoskoko
4 = Valmistusmateriaali: ZN = Sinkitetty teräs RST = Ruostumaton teräslevy HST = Haponkestävä teräslevy
AL = Alumiini CU = Kuparilevy NG = Nordic Green -kuparilevy NB = Nordic Brown -kuparilevy
CO = Corten-teräs
5 = Liitostapa: S = Sadepeltiliitos L = Laippaliitos T = Sisäliitin
6 = Maalaus Huom! Tilattaessa maalaus, tulee haluttu värisävy ja maalipinnan paksuus ilmoittaa tilauksen yhteydessä.

7 = Kattoläpivienti: KL30 = Paloluokka EI30 KL60 = Paloluokka EI60 KL120 = Paloluokka EI120
Huom! Kattoläpiviennin yläpään liitos on automaattisesti samankokoinen ja -mallinen kuin katoksen liitos. Alapään liitos valitaan erikseen
8 = Kattoläpiviennin alapuolinen liitostapa: L = Laippaliitos S = Sisäliitin IT = Listaliitos

Huom! Katosmallin määrittelyyn tarvitaan minimissään viiden ensimmäisen kohdan tiedot

Suositellut ilmavirta-alueet

Suositellut ilmavirta-alueet SISU-U

Ulospuhallusnopeus min 4 m/s ja max 14 m/s

Painehäviö alle 100 Pa.


Suositellut ilmavirta-alueet SISU-S

Max painehäviö 40 Pa

Otsapintanopeus max 2 m/s

Kanavanopeus min 2 m/s ja max 5 m/s.


Mittatiedot

Mittatiedot SISU-U

Mittatiedot SISU-S

Vakiosadepeltien mitat

Vakiosadepellit on suunniteltu kattoläpiviennin kanssa yhteensopiviksi. Kattoläpiviennin ulkomittojen lisäksi on kattoläpivientiä suojaavalle rakenteelle on jätetty joka sivulle 25 mm tilaa. Tilauksesta sadepeltejä voidaan tehdä myös muihin kokoihin.


SISU-U jäteilmakatos

 
Jäteilmakatos SISU-U täyttää vaatimusten mukaiset ulospuhallusnopeudet matalasta painehäviötasosta huolimatta.

SISU-U:ssa toteutuu myös vaatimus
jäteilman ulospuhalluksen suuntaamiseksi pelkästään ylöspäin.

Katokset on suunniteltu niin, että veden erotusaste on 100% standardin
EN 13030:2001/1 mukaisesti. Suosittelemme aina, että jäteilmakatosten läpi virtaa vähintään minimi-ilmavirta, sillä poikkeuksellisen kova vesisade, lumipyry tai kova tuuli voivat edesauttaa kosteuden kulkeutumisen kanavistoon. Tämä on syytä huomioida myös kanavistoja suunniteltaessa.SISU-S raitisilmakatos

 
Raitisilmakatos SISU-S on suunniteltu niin, että ilma otetaan sisään katoksen sivuilta ja alhaalta.

Virtausnopeudet katoksen ulkovaipan jälkeen ovat erittäin alhaisia. Tällä saadaan aikaiseksi 100% erotusaste ja sillä myös estetään tehokkaasti lumen kulkeutuminen
katoksen sisään.


Liitostavat

Sadepeltiliitoksen liitostapa:

Sadepelti tehdään tehtaalla mittojen mukaan piipun päälle sopivaksi. Tämän liitostavan etuna on varma tiiveys kosteusvaurioita vastaan, koska kaikki liitossaumat itse katoksen ja sadepellin välillä ovat tehdastekoisia. Climecon suosittelee sadepeltiliitosta sen tiiveyden takia.

1. Sadepelti 2. Katoksen liitostavan mukainen kattoläpiviennin liitos

Laippaliitoksen liitostapa:

Toimitukseen kuuluvat sekä katoksessa oleva laippa että vastalaippa.

1. Laippa 2. Katoksen liitostavan mukainen kattoläpiviennin liitos

Sisäliittimen liitostapa:

Sisäliitintä voidaan käyttää vain, kun katoksen liitoskoko on alle Ø500 mm.


1. Sisäliitin 2. Katoksen liitostavan mukainen kattoläpiviennin liitos

Liitos kattoläpiviennillä

Kattoläpivienti on tehtaalla sääolosuhteilta suojassa valmistettu ja aina kyseiseen liitostapaan suunniteltu. Kattoläpivienti on saatavissa kaikkiin kolmeen SISU:n liitostapaan. Läpiviennin paloluokaksi voidaan valita EI30, EI60 tai EI120. Paloeristemateriaalina käytämme PAROC Hvac Fire Slab -eristettä. Eristepaksuus on kaikissa paloluokissa aina 60 mm.

Kattoläpivienti kiinnitetään toimituksessa mukana tulevilla L-listoilla (80x80x1,5) kantavaan kattorakenteeseen. Kattoläpiviennin yläpinnan etäisyys kattopinnasta tulee olla D2:n mukainen. Kattoläpivienti on valmistettu sinkitystä teräksestä. Kattoläpiviennin yläpään liitos on aina katoksen mukainen. Alapuolinen liitostapa voidaan valita tuotemerkintävalikon mukaisesti.


Liitostapojen asennusperiaatteet

Ulospuhalluskäyrät

SISU+OTSO 125–1250

Mitoitus

Mitoitus SISU-U


Mitoitus SISU-S

SISU-U Jäteilmakatos

   SISU-S Raitisilmakatos

Patent pending or patented