Odotettu matalarakenteinen ilmanvaihtolämmitin ECO4 täydentää ECO-tuoteperheen

Huonekohtainen ilmanvaihtolämmitys on paras ratkaisu matalaenergia- ja passiivitaloihin.

  • Tarkka huonekohtainen lämmityksen säätö
  • Korkea lämpöviihtyvyys
  • Vähäiset ilmakanavien lämpöhäviöt
  • Selkeä ja helppokäyttöinen järjestelmä
  • Optimaalinen energiatehokkuus.

Passiivitalon talotekniikan suunnittelun lähtökohtana on mahdollisimman pienet lämmitys- ja viilennystarpeet. Järjestelmät pitää suunnitella vastaamaan todellista pientä lämmitystehon- ja energiantarvetta. Passiivitalossa tilojen lämmityksen energiankulutus on parhaimmillaan vain 20 - 30 kWh/brm2 ja huoneiden lämmityksen tehontarve 10 - 20 W/m2. Koska lämmityksen tehontarve on pieni, pitää myös lämmitysjärjestelmän olla teholtaan pieni ja nopeasti muutoksiin reagoiva. Ostettua lämmitysenergiaakin tarvitaan vain kaikkein kylmimpinä ajanjaksoina. Tällöin pitää lämpötiloja pystyä säätämään huonekohtaisesti korkean energiatehokkuuden ja lämpöviihtyvyyden aikaansaamiseksi. Sisäilmaa viileämpää ulkoilmaa pyritään käyttämään pääsääntöisesti viilentämiseen.

Ilmanvaihtolämmitys sopii parhaiten passiivienergiatalon lämmitysmuodoksi. Erityisen korkeissa huoneissa voi lämmönlähteenä käyttää lisäksi tulisijaa. Huonekohtaisella ilmanvaihtolämmityksellä päästään parhaiten nimenomaan huonekohtaiseen lämpötilan hallintaan, mikä puolestaan tarkoittaa korkeaa lämpöviihtyvyyttä. Huonekohtaisessa ratkaisussa ei ilmavirtoja tarvitse muuttaa lämmitystarpeen mukaan, sillä tuloilmanlämpötila säätyy päätelaitteessa huoneen lämmöntarpeen mukaan.

Toiminnaltaan hiljaisten ECO-sarjan ilmanvaihtolämmittimien toiminta perustuu noin 15-17 asteisen esilämmitetyn tuloilman lämmittämiseen huonekohtaisesti. Säätötavaksi on valittu tarkka suhteellinen säätötapa, millä varmistetaan korkea lämpöviihtyvyys. Mitä kauempana asetusarvosta ollaan, sitä suuremmalla teholla lämmitetään. Vastaavasti, kun huonelämpötila on lähellä asetusarvoa, on käytettävä tehokin pienempi. Säätöyksikössä, missä huonelämpötila-anturikin sijaitsee, ei ole lämpiäviä komponentteja. Tällä saadaan aikaiseksi mahdollisimman tarkka huonelämpötilan mittaus. Älykäs järjestelmä reagoi nopeasti huonelämpötilojen muutoksiin pitäen huoneen lämpötilan tarkasti halutulla tasolla.

ECO-sarja

Climecon 2.6.2010