Climeconin huuvissa liekkisuojatut erottimet

Climeconin huuvien suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota paloturvallisuuteen. Climeconin huuvien liekkisuojatut rasvanerottimet täyttävätkin normin DIN 18869-5 vaatimukset palonrajoittamisesta. Erottimien testaus ja palokoe on suoritettu VTT:llä.

Climeconin liekkisuojatut erottimet rajoittavat palotilanteessa tulen imeytymistä kanavistoon ja antavat siten arvokasta lisäaikaa palon syttyessä.

Tutustu Climeconin ammattikeittiöiden ilmanvaihtoratkaisuihin täällä >>

Climecon 20.2.2014