Climeconin UPSI VTT:n testeissä – vettä ei pääse kanavistoon

Climeconin laatuun nojaava tuotekehitys on onnistunut. Teknologian tutkimuskeskuksen, VTT:n testauksen perusteella UPSIn sisäänottokanavaan ei päässyt vettä millään mitatulla ilmavirralla. Myöskään jäteilmakanavaan ei päässyt vettä.

UPSI eroaa merkittävästi muista vastaavista tuotteista nyt myös sillä että sen vedenerotusaste on mitattu. Jos kanavistoon pääsisi sadevettä se saattaisi aiheuttaa vahinkoa rakenteille vesivahinkojen kautta.

Climeconin UPSI on yhdistelmätuote, jossa yhdistyy raitisilman sisäänotto ja jäteilman ulospuhallus mahdollisimman matalassa ja huomaamattomassa tuotteessa. 

Sadeveden erotusaste määritettiin soveltaen standardia EN 13030:2001 /1/. Päätelaitteeseen kohdistuvan tuulen nopeus oli 13 m/s ja sadevesivirta 75(l/h)/m2, standardin mukaisesti. Laite toimii erotusluokalla A.

Climecon 20.4.2018